Ochrana osobních údajů

07. 04. 2020

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Provozovatel tohoto webu je správcem vašich osobních dat. Můžete se na nás kdykoli obrátit emailem na adrese info@spojimese.cz 

Zpracováváme osobní údaje, které sami vyplníte, z těchto důvodů:

Poptávkový systém

Pro zveřejnění vaší poptávky je nutné, abychom ověřili vaší totožnost. Jako jednoznačný identifikátor potřebujeme vaše jméno a příjmení, adresu, kontaktní telefon a email, abychom s vámi mohli komunikovat a zasílat aktualizace stavu poptávky. Dáváte výslovný souhlas, abychom zobrazovali vaše nahrané fotografie, město, osobní bio a křestní jméno. Ostatní údaje nejsou veřejné a mohou být dostupné pouze dárcům, se kterými zahájíte konverzaci v online chatu. Pravidla pro zveřejnění žádosti o pomoc.

Dárcovský systém

Pokud jste se zaregistrovali jako dárce, požádáme vás o jméno nebo přezdívku, email, abychom s vámi mohli komunikovat a zasílat poptávky. Dále můžete, ale nemusíte, vyplnit město, ze kterého pomáháte a osobní bio. Dáváte výslovný souhlas, abychom ve vašem profilu zobrazili vaše nahrané fotografie, jméno nebo přezdívku, město a osobní bio. Návod pro dárce, jak pomáhat

Nabídkový systém

Pokud jste se zaregistrovali jako dodavatel služeb nebo zboží, požádáme vás o jméno, příjmení nebo název firmy a email, abychom s vámi mohli komunikovat a zasílat poptávky a aktualizace k vaší nabídce. Pokud vyplníte kontaktní údaje, např. telefon, kontaktní email nebo webovou stránku, budeme je zobrazovat na vašem profilu.

Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail, telefonní číslo a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu, např.  zasílání newsletterů, novinkách na webu a obchodních sdělení. Registrací souhlasíte se zasíláním na základě oprávněného zájmu. Souhlas se zasíláním všech emailů můžete kdykoli odolat vypnutím ve vašem uživatelském profilu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat i informace a nabídky třetích stran nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od udělení souhlasu. Souhlas lze kdykoli odvolat v nastavení vašeho profilu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 3. STRANÁM

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a smluvní partneři, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních informačních a zpracovatelských operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. V současnosti jde o společnost Google – Google Analytics, pro přihlášení do našeho systému můžeme využívat Facebook login.

Vybíráme pouze důvěryhodné dodavatele a zpracovatele a zavazujeme se vaše data chránit v maximální možné míře.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek chápeme jako náš oprávněný zájem správce, neboť jsou nezbytné k dodávání kvalitní služby.

Vstupem na web, registrací a umístěním poptávky vyslovujete výslovný souhlas se zpracováním cookies, neboť jejich použité můžete předem odmítnou zakázáním ve vašem zařízení (počítač, mobilní telefon) a naše služby lze v takovém režimu procházet.

Koho využíváme pro zpracování dat?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které přiměřeně odpovídají technologickému rozvoji. Používáme přiměřeně aktuální technologie a opatření, abychom zamezili jejich zneužití.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud budete chtít využít vašich práv v rámci zákona, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:

info@profi-people.cz 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup, můžete nás kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní od naší odpovědi, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Máte právo na změnu nebo opravu svých osobních údajů, které evidujeme.

Máte právo omezit rozsah nebo účel zpracování dat, např. odhlášením z newsletteru, pokud ale odeberete právo na zpracování základních údajů, jako např. email, nemůžeme vám technicky dále poskytovat naše služby.

Máte právo na vymazání všech osobních dat. Vymažeme veškeré vaše osobní údaje, které povoluje zákon, bez náhrady. Uchováme pouze data vyžadovaná zákonem, např. daňové a účetní doklady. V takovém případě na vás budeme pohlížet jako na nového uživatele, pro další poskytování služeb se budete muset opět zaregistrovat a udělit nový souhlas, aby naše služby mohly fungovat. Na vymazání dat si vyhrazujeme termín 30 dní od naší odpovědi na vaši výzvu.

KDE SI STĚŽOVAT

Budeme rádi, pokud nás s vaší stížností budete nejdříve kontaktovat, abychom ji mohli napravit. Pokud budete mít přesto pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete pomocí informací v každém e-mailu.

MLČENLIVOST

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně, všichni naši partneři o nich zachovají mlčenlivost.

KDO JE SPRÁVCE?

Správcem vašich dat je profi-people s.r.o, sídlem Praha 8, Nad Záložnou 7, IČ: 07350996, vedenou u Městského soudu v Praze, zastoupenou jednatelem Michalem Jandou.

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce