Pravidla a návod pro žadatele

28. 04. 2022

Sestavili jsme rychlý a přehledný návod a pravidla pro žadatele ve službě Spojimese.cz, které musí splnit pro zveřejnění poptávky. Přečtěte si úplné znění smluvních podmínek

Co je Spojimese

Přicházíte na web Spojimese.cz, na kterém můžete zveřejnit svou žádost o pomoc a v našem chatu vás budou kontaktovat soukromí dárci s nabídkami. Pokud jste chtěli požádat v Klubu svobodných matek, formulář žádosti je zde

Jak se registrovat 

Registrujete se pomocí Zadání nové poptávky. Vyplňte všechny položky, na email vám odešleme přihlašovací odkaz. 

Podmínky zveřejnění poptávky

Pro zveřejnění poptávky pomoci vyžadujeme:

 • Ověření totožnosti pomocí přední strany Občanského průkazu, nebude zveřejněno.
 • Rozhodnutí Úřadu práce, na kterém budou viditelné všechny posuzované osoby v domácnosti. 
 • Vyplnění všech položek ve formuláři zadávání poptávky. Můžeme vás kontaktovat telefonicky nebo emailem pro doplnění dokladů. Pokud neobdržíme odpověď nebo se nedovoláme, poptávku zamítneme.
 • Upravíme popis žadatele a text poptávky, aby zvýšil vaše šance na pomoc, můžete nás kontaktovat emailem na info@spojimese.cz pro úpravu textu.
 • Nahrát do svého uživatelského účtu svojí profilovou zřetelnou fotografii (bez dětí). Do pozadí nahrát fotografii dětí, zvýší to šanci na pomoc. Bez fotografií poptávku nezveřejníme.
 • Nežádejte velké částky, jako jsou kaukce na byt nebo zaplacení velkých dluhů, naši dárci pomáhají menšími částkami, obraťte se na fondy a nadace. Takové poptávky nezveřejníme.  
Máme kdykoli právo odmítnout zveřejnění poptávky nebo ji ukončit. Důvody NESDĚLUJEME. 

Po splnění podmínek zveřejníme vaši poptávku na 30 dní. Po uplynutí 30 dní bude ukončena její platnost a můžete si zveřejnit novou poptávku, maximálně však třikrát za šest měsíců.

Co je zakázané

Porušením těchto podmínek může být váš účet zablokován nebo smazán.

 • Nesmíte vy ani vaši rodinní příslušníci vytvářet více uživatelských účtů.
 • Nesmíte zveřejňovat cizí fotografie.
 • Nesmíte nás uvádět v omyl při ověření totožnosti nebo zatajovat skutečnosti.
 • Nesmíte vystupovat jako jiná osoba, zneužití okamžitě oznamujeme policii.
 • Nesmíte lhát nebo uvádět v omyl dárce.
 • Nesmíte znovu upomínat dárce, kteří vám dříve pomohli. 
 • Nesmíte žádat kontaktní údaje dárců, telefonovat jim nebo psát, pokud to sami nenabídnou.
 • Vaše konverzace s dárci monitorujeme:
 • Pomoc si musíte přesně dohodnout v online chatu, až pak smíte komuniovat emailem nebo telefonicky. 
 • Nesmíte si nechat zasílat peníze na jiné konto než jste uvedli při registraci.
 • Nesmíte si nechat zasílat pomoc na jinou adresu, než jste uvedli při registraci. 
 • Pokud se vaše kontaktní údaje změní, napište nám, rádi je opravíme. 

Vyhrazujeme si právo ukončit vaše poptávky, konverzace nebo celý účet při podezření na zneužívání pomoci a informovat dárce o podezření. 

Žadatele upozorňujeme, že přijatou hotovost může Úřad práce promítnout do posuzování příjmů v žádostech o hmotnou nouzi. Doporučujeme zasílat pomoc od dárců přímo na účet pronajímatele nebo jinde, kde je třeba hradit, případně příjem poukázek k nákupu nebo hmotné dary, které se do příjmů nezapočítávají. 

Požádat o pomoc

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce